Всички зали на Фабрика 126 са оборудвани за снимачни студиа. Различното им пространствено разположение дава избор на режисьорите. Съблекални и гримьорни могат да бъдат лесно обособени.